หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
   
" ผลผลิตการเกษตรปลอดภัย
ให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข
ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง "
 
วิสัยทัศน์ อบต.ไร่อ้อย
 
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
  แผนงานเคหะและชุมชน
  แผนงานการพาณิชย์
  แผนงานการเกษตร
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
 
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
  แผนงานพัฒนาการสาธารณสุข
  แผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน
  แผนงานสังคมสงเคราะห์
  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
  แผนงานการศึกษา
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและ
การเกษตร
  แผนงานการเกษตร
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
 
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศิลปะ ศาสนา
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
 
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
 
 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
  แผนงานบริหารงานทั่วไป
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 
 
 
 
 
 
 
 
LINK
ที่น่าสนใจ
 
 
รับเรื่องร้องเรียน โทร : 081-566-7744
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120
  โทรศัพท์ : 055-479-795
  โทรสาร : 055-479-795
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย
  จำนวนผู้เข้าชม 555,690 เริ่มนับ 28 มี.ค. 2565
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10