หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
 


 
การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  

ลำดับภาพที่ 1/3

ลำดับภาพที่ 2/3

ลำดับภาพที่ 3/3
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

               เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์  2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการประกอบไปด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หัวหน้าส่วนราชการ  และบุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยการประชุมครั้งนี้ เพื่อแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา และกำหนดกรอบแนวทางให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีหน้าที่ดังนี้
                  1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา
                  2.ดำเนินการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา
                  3. รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
                  4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 เม.ย. 2565 เวลา 13.24 น. โดย คุณ สุวัฒนพงษ์ ภูกระจาย

ผู้เข้าชม 51 ท่าน

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย
Raioi Subdistrict Administrative Organization
 
 
คู่มือประชาชน
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
LINK
ที่น่าสนใจ
 
 
รับเรื่องร้องเรียน โทร : 081-566-7744
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120
  โทรศัพท์ : 055-479-795
  โทรสาร : 055-479-795
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย
  จำนวนผู้เข้าชม 555,796 เริ่มนับ 28 มี.ค. 2565
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10