หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.raioi.go.th/home https://www.raioi.go.th/orgcha... 1.เข้าสู่เว็บไซต์หลัก ตาม URL ที่1
2.เลื่อนหาที่เมนูด้านซ้ายของเว็บไซต์หลัก เลือกที่เมนู โครงสร้างองค์กร ตาม URL ที่ 2
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.raioi.go.th/home https://www.raioi.go.th/board.... https://www.raioi.go.th/staff.... 1.เข้าสู่เว็บไซต์หลัก ตาม URL ที่1
2.เลื่อนหาที่เมนูด้านซ้ายของเว็บไซต์หลัก เลือกที่เมนู คณะผู้บริหาร ตาม URL ที่ 2
3.เลื่อนหาที่เมนูด้านซ้ายของเว็บไซต์ เลือกเมนู หัวหน้าส่วนราชการ จะปรากฏตาม URL ที่ 3
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.raioi.go.th/home https://www.raioi.go.th/projec... https://www.raioi.go.th/projec... 1.เข้าสู่เว็บไซต์หลัก ตาม URL ที่1
2.เลื่อนหาที่เมนูด้านซ้ายของเว็บไซต์หลัก เลือกที่เมนู อำนาจหน้าที่ ตาม URL ที่ 2
3.เลือกที่หัวข้อ อำนาจหน้าที่ของ อบต.ไร่อ้อย ตามพรบ.ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ตาม URLอ ที่ 3
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.raioi.go.th/home https://www.raioi.go.th/projec... https://www.raioi.go.th/projec... https://www.raioi.go.th/dnm_fi... https://www.raioi.go.th/dnm_fi... 1.เข้าสู่เว็บไซต์หลัก ตาม URL ที่1
2.เลื่อนหาที่เมนูด้านซ้ายของเว็บไซต์หลัก เลือกที่เมนู แผนพัฒนาท้องถิ่น ตาม URL ที่ 2
3.เลือกที่หัวข้อ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ตามURL ที่ 3
4.เลือกที่ไฟล์ PDF  ที่ 1 (ยุทธศาสตร์) จะปรากฏ ตาม URL 4
5. เลือกที่ไฟล์ PDF ที่ 5 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570) จะปรากฏตาม URL ที่ 5
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.raioi.go.th/home https://www.raioi.go.th/contac... 1.เข้าสู่เว็บไซต์หลัก ตาม URL ที่1
2.เลื่อนหาที่เมนูด้านซ้ายของเว็บไซต์หลัก เลือกที่เมนู ติดต่อ ตาม URL ที่ 2
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.raioi.go.th/home https://www.raioi.go.th/projec... 1.เข้าสู่เว็บไซต์หลัก ตาม URL ที่1
2.เลื่อนหาที่เมนูด้านซ้ายของเว็บไซต์หลัก เลือกที่เมนู กฏหมายที่เกี่ยวข้อง ตาม URL ที่ 2 และเลือกหัวข้อตามที่ต้องการ
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.raioi.go.th/home https://www.raioi.go.th/news_o... 1.เข้าสู่เว็บไซต์หลัก ตาม URL ที่1
2.เลื่อนหาที่เมนูด้านซ้ายของเว็บไซต์หลัก เลือกที่เมนู ข่าวประชาสัมพันธ์  ตาม URL ที่ 2  และเลือกข่าวที่ต้องการ
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.raioi.go.th/home 1.เข้าสู่เว็บไซต์หลัก ตาม URL ที่1
2.เลือกที่มุมขาวล่าง ของหน้าเว็บไซต์ (Massenger Live) สามารถ สนทนากับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานได้
o9 Social Network https://www.raioi.go.th/home https://www.facebook.com/ABTRa... 1.เข้าสู่เว็บไซต์หลัก ตาม URL ที่1
2.เลือกที่ มุมขวาด้านบน (รูปเฟสบุ๊ค) และ และเลือกที่ อบต.ไร่อ้อย ตาม URL ที่ 2
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.raioi.go.th/home https://www.raioi.go.th/projec... https://www.raioi.go.th/projec... https://www.raioi.go.th/dnm_fi... 1.เข้าสู่เว็บไซต์หลัก ตาม URL ที่1
2.เลื่อนหาที่เมนูด้านซ้ายของเว็บไซต์หลัก เลือกที่เมนู นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ตาม URL ที่ 2
3.เลือกที่หัวข้อ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย ตามURL ที่ 3
4.เลือกที่ไฟล์ PDF  จะปรากฏ ตาม URL 4
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี https://www.raioi.go.th/home https://www.raioi.go.th/projec... https://www.raioi.go.th/projec... https://www.raioi.go.th/dnm_fi... 1.เข้าสู่เว็บไซต์หลัก ตาม URL ที่1
2.เลื่อนหาที่เมนูด้านซ้ายของเว็บไซต์หลัก เลือกที่เมนู แผนอื่นๆ ตาม URL ที่ 2
3.เลือกที่หัวข้อ แผนการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2566  ตามURL ที่ 3
4.เลือกที่ไฟล์ PDF  จะปรากฏ ตาม URL 4
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน https://www.raioi.go.th/home https://www.raioi.go.th/projec... https://www.raioi.go.th/projec... https://www.raioi.go.th/dnm_fi... 1.เข้าสู่เว็บไซต์หลัก ตาม URL ที่1
2.เลื่อนหาที่เมนูด้านซ้ายของเว็บไซต์หลัก เลือกที่เมนู รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ตาม URL ที่ 2
3.เลือกที่หัวข้อ รายงานผลการกำกับติดตาม การดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ. 2566  ตามURL ที่ 3
4.เลือกที่ไฟล์ PDF  จะปรากฏ ตาม URL 4
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.raioi.go.th/home https://www.raioi.go.th/projec... https://www.raioi.go.th/projec... https://www.raioi.go.th/dnm_fi... 1.เข้าสู่เว็บไซต์หลัก ตาม URL ที่1
2.เลื่อนหาที่เมนูด้านซ้ายของเว็บไซต์หลัก เลือกที่เมนู รายงานอื่นๆ ตาม URL ที่ 2
3.เลือกที่หัวข้อ รรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565  ตามURL ที่ 3
4.เลือกที่ไฟล์ PDF  จะปรากฏ ตาม URL 4
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน https://www.raioi.go.th/home https://www.raioi.go.th/projec... https://www.raioi.go.th/projec... https://www.raioi.go.th/dnm_fi... 1.เข้าสู่เว็บไซต์หลัก ตาม URL ที่1
2.เลื่อนหาที่เมนูด้านซ้ายของเว็บไซต์หลัก เลือกที่เมนู คู่มือการปฏิบัติงาน ตาม URL ที่ 2
3.เลือกที่หัวข้อ คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  ตามURL ที่ 3
4.เลือกที่ไฟล์ PDF  จะปรากฏ ตาม URL 4
การให้บริการ
ข้อ URL คำอธิบาย
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ https://www.raioi.go.th/home https://www.raioi.go.th/servic... https://www.raioi.go.th/dnm_fi... 1.เข้าสู่เว็บไซต์หลัก ตาม URL ที่1
2.เลื่อนหาที่เมนูด้านซ้ายของเว็บไซต์หลัก เลือกที่เมนู คู่มือประชาชน ตาม URL ที่ 2
3.เลือกที่หัวข้อ  เลือกหัวข้อที่ต้องการ แล้วคลิกที่คำว่า รายละเอียด ตัวอย่างเช่น ต้องการขอความช่วยเหลือ สาธารณะภัย  ทำตามวิธีเบื้องต้น จะปรากฏตาม URL ที่ 3
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://www.raioi.go.th/home https://www.raioi.go.th/projec... https://www.raioi.go.th/projec... https://www.raioi.go.th/dnm_fi... 1.เข้าสู่เว็บไซต์หลัก ตาม URL ที่1
2.เลื่อนหาที่เมนูด้านซ้ายของเว็บไซต์หลัก เลือกที่เมนู สถิติ ตาม URL ที่ 2
3.เลือกที่หัวข้อ ข้อมูลเชิงสถิติในการให้บริการ รอบ 6 เดือน ตามURL ที่ 3
4.เลือกที่ไฟล์ PDF  จะปรากฏ ตาม URL 4
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://www.raioi.go.th/home https://www.raioi.go.th/projec... https://www.raioi.go.th/projec... https://www.raioi.go.th/dnm_fi... 1.เข้าสู่เว็บไซต์หลัก ตาม URL ที่1
2.เลื่อนหาที่เมนูด้านซ้ายของเว็บไซต์หลัก เลือกที่เมนู รายงานอื่นๆ ตาม URL ที่ 2
3.เลือกที่หัวข้อ รายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2565 ตามURL ที่ 3
4.เลือกที่ไฟล์ PDF  จะปรากฏ ตาม URL 4
o18 E-Service https://www.raioi.go.th/home https://docs.google.com/forms/... 1.เข้าสู่เว็บไซต์หลัก ตาม URL ที่1
2.เลื่อนลงมาด้านล่างของเว็บไซต์หลัก จะเจอหัวข้อ E-Service สามารถเลือกที่จะสแกน คิวอาร์โค้ด หรือเลือก คลิก ที่ใต้คิวอาร์โค้ด เพื่อกรอกแบบฟอร์มที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น เลือกที่ แบบฟอร์มแจ้งความชำรุดเสียหายของระบบไฟฟ้าสาธารณะ  จะปรากฏตาม URL ที่ 2
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ URL คำอธิบาย
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ https://www.raioi.go.th/home https://www.raioi.go.th/projec... https://www.raioi.go.th/projec... https://www.raioi.go.th/dnm_fi... 1.เข้าสู่เว็บไซต์หลัก ตาม URL ที่1
2.เลื่อนหาที่เมนูด้านซ้ายของเว็บไซต์หลัก เลือกที่เมนู แผนการจัดหาพัสดุ  จะปรากฏตาม URL ที่ 2
3.เลือกที่หัวข้อ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 จะปรากฏตาม URL 3
3.เลือกที่ ไฟล์ PDF จะปรากฏตาม URL 4
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.raioi.go.th/home https://www.raioi.go.th/news_o... https://www.raioi.go.th/news_d... https://www.raioi.go.th/dnm_fi... 1.เข้าสู่เว็บไซต์หลัก ตาม URL ที่1
2.เลื่อนหาที่เมนูด้านซ้ายของเว็บไซต์หลัก เลือกที่เมนูข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ตาม URL ที่ 2 จะมีประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ
3.เลือกประกาศที่ต้องการ ยกตัวอย่าง เช่น  เลือกที่ ประกาศ สขร. การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 จะปรากฏตาม URL ที่3
4.เลือกที่ คลิกเพื่อเปิดไฟล์ จะปรากฏตาม URL ที่ 4
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน https://www.raioi.go.th/home https://www.raioi.go.th/news_o... https://www.raioi.go.th/news_d... https://www.raioi.go.th/dnm_fi... https://www.raioi.go.th/dnm_fi... https://www.raioi.go.th/dnm_fi... https://www.raioi.go.th/dnm_fi... https://www.raioi.go.th/dnm_fi... https://www.raioi.go.th/dnm_fi... 1.เข้าสู่เว็บไซต์หลัก ตาม URL ที่1
2.เลือกที่เมนูข่าวสาร ในแถบเมนูด้านบนของเว็บไซส์หน้าหลัก  ตาม URL ที่ 2
3.เลือกที่หัวข้อรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือน มีนาคม  2566   (รอบ 6 เดือน) จะปรากฏตาม URLที่ 3 จะปรากฏเป็นไฟล์ pdf การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2565 ถึง เดือนมีนาคม 2566
pdf ที่1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนตุลาคม) จะปรากฏตาม URLที่ 4
pdf ที่ 2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 จะปรากฏตาม URLที่ 5
pdf ที่3 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2565 จะปรากฏตาม URLที่ 6
pdf ที่4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 จะปรากฏตาม URLที่ 7
pdf ที่5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 จะปรากฏตาม URLที่ 8
pdf ที่6 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม  2566 จะปรากฏตาม URLที่ 9o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี https://www.raioi.go.th/home https://www.raioi.go.th/news_o... https://www.raioi.go.th/news_d... https://www.raioi.go.th/dnm_fi... 1.เข้าสู่เว็บไซต์หลัก ตาม URL ที่1
2.เลื่อนหาที่เมนูด้านซ้ายของเว็บไซต์หลัก เลือกที่เมนู ประกาศผลการการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม URL ที่ 2
3.เลือกที่ หัวข้อรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 จะปรากฏตาม URL ที่3
4.เลือกที่ คลิกเพื่อเปิดไฟล์ จะปรากฏตาม URL ที่ 4
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.raioi.go.th/home https://www.raioi.go.th/projec... https://www.raioi.go.th/projec... https://www.raioi.go.th/dnm_fi... 1.เข้าสู่เว็บไซต์หลัก ตาม URL ที่1
2.เลื่อนหาที่เมนูด้านซ้ายของเว็บไซต์หลัก เลือกที่เมนู นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตาม URL ที่ 2
3.เลือกที่ นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล 2566 จะปรากฏตาม URL ที่3
4.เลือกที่ คลิกเพื่อเปิดไฟล์ จะปรากฏตาม URL ที่ 4
o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.raioi.go.th/home https://www.raioi.go.th/projec... https://www.raioi.go.th/projec... https://www.raioi.go.th/dnm_fi... 1.เข้าสู่เว็บไซต์หลัก ตาม URL ที่1
2.เลื่อนหาที่เมนูด้านซ้ายของเว็บไซต์หลัก เลือกที่เมนู การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตาม URL ที่ 2
3.เลือกที่ ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จะปรากฏตาม URL ที่3
4.เลือกที่ คลิกเพื่อเปิดไฟล์ จะปรากฏตาม URL ที่ 4
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.raioi.go.th/home https://www.raioi.go.th/projec... https://www.raioi.go.th/projec... https://www.raioi.go.th/dnm_fi... 1.เข้าสู่เว็บไซต์หลัก ตาม URL ที่1
2.เลื่อนหาที่เมนูด้านซ้ายของเว็บไซต์หลัก เลือกที่เมนู หลักเกนฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ตาม URL ที่ 2
3.เลือกที่ กำหนดหลักเกณฑ์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2566  จะปรากฏตาม URL ที่3
4.เลือกที่ คลิกเพื่อเปิดไฟล์ จะปรากฏตาม URL ที่ 4
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี https://www.raioi.go.th/home https://www.raioi.go.th/projec... https://www.raioi.go.th/projec... https://www.raioi.go.th/dnm_fi... 1.เข้าสู่เว็บไซต์หลัก ตาม URL ที่1
2.เลื่อนหาที่เมนูด้านซ้ายของเว็บไซต์หลัก เลือกที่เมนู รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ตาม URL ที่ 2
3.เลือกที่ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2565  จะปรากฏตาม URL ที่3
4.เลือกที่ คลิกเพื่อเปิดไฟล์ จะปรากฏตาม URL ที่ 4
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ URL คำอธิบาย
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.raioi.go.th/home https://www.raioi.go.th/projec... https://www.raioi.go.th/projec... raioi.go.th/dnm_file/project/3... 1.เข้าสู่เว็บไซต์หลัก ตาม URL ที่1
2.เลื่อนหาที่เมนูด้านซ้ายของเว็บไซต์หลัก เลือกที่เมนู ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน ตาม URL ที่ 2
3.เลือกที่ คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ตาม URL ที่3
4.เลือกที่ คลิกเพื่อเปิดไฟล์ จะปรากฏตาม URL ที่ 4
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.raioi.go.th/home https://www.raioi.go.th/contac... 1.เข้าสู่เว็บไซต์หลัก ตาม URL ที่1
2.เลื่อนหาที่เมนูด้านซ้ายของเว็บไซต์หลัก เลือกที่เมนู ร้องเรียนทุจริต ตาม URL ที่ 2  สามารถกรอกข้อมูล และส่งให้ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานได้ทันที
o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.raioi.go.th/home https://www.raioi.go.th/projec... https://www.raioi.go.th/projec... https://www.raioi.go.th/dnm_fi... 1.เข้าสู่เว็บไซต์หลัก ตาม URL ที่1
2.เลื่อนหาที่เมนูด้านซ้ายของเว็บไซต์หลัก เลือกที่เมนู สถิติ ตาม URL ที่ 2  
3.เลือกที่ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน) ตาม URL ที่ 3
4. เลือกที่ไฟล์ PDF จะปรากฎตาม URL ที่ 4 (ไม่มีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์)
 
  (1)     2   
 
 
 
คู่มือประชาชน
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
LINK
ที่น่าสนใจ
 
 
รับเรื่องร้องเรียน โทร : 081-566-7744
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120
  โทรศัพท์ : 055-479-795
  โทรสาร : 055-479-795
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย
  จำนวนผู้เข้าชม 2,911,940 เริ่มนับ 28 มี.ค. 2565
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10