หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
คู่มือประชาชน
 
ประวัติความเป็นมา
 
 
ประวัติตำบล
 
 
 
ตำบลไร่อ้อย เป็นตำบลหนึ่งของ อำเภอพิชัย
จังหวัดอุตรดิตถ์ แต่แรกเริ่ม การตั้งตำบลไร่อ้อย
ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 มีจำนวน
หมู่บ้าน 5 หมู่บ้าน ปัจจุบันการเติบโตของจำนวนประชากรเพิ่มมาก
ขึ้นจึงได้แยกหมู่บ้านออกจากหมู่บ้านหลักเป็น 11 หมู่บ้าน มีกำนันทั้งหมด 7 คน คนแรกชื่อ ขุนสำเร็จ และคนปัจจุบัน
นายสมบัติ ทั่งเรือง
สาเหตุที่ตั้งชื่อตำบลว่า "ไร่อ้อย" สืบเนื่องมาจากราษฎรสมัยก่อนมีอาชีพทำไร่อ้อยเป็นหลักโดยมีหลักฐานที่ยัง
ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันคือ เตาเคี่ยวน้ำอ้อยที่แปรรูป
น้ำอ้อยสดมาเป็นน้ำตาลอ้อย แต่ปัจจุบันพื้นที่การปลูกอ้อยได้ลดจำนวนลง และเกษตรกรหันมาทำนาแทน เพราะมีระบบชลประทานคลองส่งน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า ซึ่งสามารถทำรายได้ดีกว่าการปลูกอ้อยที่ต้องตัดอ้อยส่งโรงงานน้ำตาลปีละ 1 ครั้ง
 
ประวัติหน่วยงาน
 
 
 
สภาตำบลไร่อ้อย ได้ยกฐานะเป็น องค์การบริหาร
ส่วนตำบลไร่อ้อย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง
การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ในราชกิจจานุเบกษา
เล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 52ง ลำดับที่ 3374 ประกาศ ณ
วันที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2539โดยมีผลบังคับเมื่อพ้น
กำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
 
ที่ตั้ง
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย ตั้งอยู่เลขที่ 89 หมู่ที่ 6 ตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอพิชัย ประมาณ 10 กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ประมาณ 35 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 39,236 ไร่ หรือประมาณ 62.70 ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็นเนื้อที่ทำการเกษตรกรรมประมาณ 31,388 ไร่
 
 
อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลนายาง และตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับอำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
 
ตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
เขตพื้นที่
อบต.คลองมะพลับ
อำเภอศรีนคร
จังหวัดสุโขทัย
ตำบลไร่อ้อย
ตำบลนายาง
และตำบลในเมือง
อำเภอพิชัย
จังหวัดอุตรดิตถ์
ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
 
จำนวนประชากร
 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 6,740 คน แยกเป็น
  ชาย จำนวน 3,346 คน คิดเป็นร้อยละ 49.64
  หญิง จำนวน 3,394 คน คิดเป็นร้อยละ 50.36
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,089 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 107.50 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
เขตการปกครอง
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
1 บ้านฟ้าเรือง 266 272 538 177
2 บ้านท่าข้าม 373 372 745 221
3 บ้านวังผักรุง 457 477 934 268
4 บ้านคลองละมุง 490 534 1,024 330
5 บ้านท่าดินแดง 327 307 634 193
6 บ้านไร่อ้อย 252 284 536 167
7 บ้านวังตอ 312 313 625 184
8 บ้านคลองวัดไพร 294 279 573 183
9 บ้านคลองกล้วยเหนือ 130 122 252 90
10 บ้านท่าดินแดง 174 197 371 128
11 บ้านคลองละมุงเหนือ 271 237 508 148
รวม 3,346 3,394 6,740 2,089
 
 
 
 
 
LINK
ที่น่าสนใจ
 
 
รับเรื่องร้องเรียน โทร : 081-566-7744
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120
  โทรศัพท์ : 055-479-795
  โทรสาร : 055-479-795
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย
  จำนวนผู้เข้าชม 3,269,820 เริ่มนับ 28 มี.ค. 2565
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10